Korzystając z naszych usług Klienci uzyskują gwarancję rzetelności. Dbamy o maksymalizację korzyści naszych Klientów, zachowując wszystkie wymogi obowiązujących przepisów. Przedmiotem świadczonych przez nas usług jest m.in. kompleksowa obsługa rachunkowa i księgowa, a w szczególności:
   
- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji ryczałtu,
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT (w tym rolników),
- prowadzenie rachunkowości fundacji i stowarzyszeń,
- prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej,
- sporządzanie deklaracji do US i ZUS,
- sporządzanie zeznań rocznych,
- sporządzanie sprawozdań GUS.


Dodatkowo oferujemy:

- pomoc w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
- sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
- prowadzenie ewidencji i sporządzania zestawień dotyczących korzystania ze środowiska,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- obsługę kontroli podatkowych i skarbowych.

Zapraszamy do współpracy!

Korzystanie z naszych usług to przede wszystkim:

- profesjonalizm świadczonych czynności
- niskie koszty obsługi


Odpłatność za nasze usługi określana jest indywidualnie i zależy od formy prowadzonej księgowości, liczby księgowanych dokumentów oraz liczby zatrudnionych pracowników. Prosimy o kontakt w celu uzyskania wyceny naszej oferty.






Incom Sylwia Szczodrowska
ul. Spacerowa 23A
83-000 Pruszcz Gdański

telefon: 607 074 756
mail: kontakt@biuro-incom.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek / piątek
8.00 - 16:00

numer NIP: 593 129 63 47
numer REGON: 36036404